Európsky portál elektronickej justície
 

ŠtátŠvédsko

NástrojEurópsky príkaz na zablokovanie účtov

Druh kompetencieSúdy na odvolanie proti zamietnutiu vydania EPZÚ

Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie:

  • Göta hovrätt
  • Hovrätten för Nedre Norrland
  • Hovrätten för Västra Sverige
  • Hovrätten för Övre Norrland
  • Hovrätten över Skåne och Blekinge
  • Högsta domstolen
  • Svea hovrätt