Portalul european e-justiție
 

ŢaraSuedia

InstrumentOrdonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Tipul de competențăInstanțe competente să soluționeze căile de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie

Pe baza informațiilor pe care le-ați furnizat, au fost găsite mai multe instanțe/ autorități competente pentru acest instrument juridic. Iată lista lor:

  • Göta hovrätt
  • Hovrätten för Nedre Norrland
  • Hovrätten för Västra Sverige
  • Hovrätten för Övre Norrland
  • Hovrätten över Skåne och Blekinge
  • Högsta domstolen
  • Svea hovrätt