Eiropas e-tiesiskuma portāls
 

ValstsZviedrija

InstrumentsEiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

Kompetences veidsTiesas, kurās var pārsūdzēt atteikumu izdot EAPO

Pamatojoties uz jūsu sniegto informāciju, ir vairākas tiesas/iestādes, kuru kompetencē ir šis tiesību akts. Šeit ir rezultāti:

  • Göta hovrätt
  • Hovrätten för Nedre Norrland
  • Hovrätten för Västra Sverige
  • Hovrätten för Övre Norrland
  • Hovrätten över Skåne och Blekinge
  • Högsta domstolen
  • Svea hovrätt