Euroopa e-õiguskeskkonna portaal
 

RiikRootsi

Õiguslik vahendPangakontode Euroopa arestimismäärus

Pädevuse liikPangakontode Euroopa arestimismääruse tegemisest keeldumise vaidlustamisel pädev kohus

Leiti rohkem kui üks kohus/asutus, mis on teie poolt esitatud teabe alusel pädev asjaomase õigusliku vahendi puhul. Allpool on esitatud loetelu:

  • Göta hovrätt
  • Hovrätten för Nedre Norrland
  • Hovrätten för Västra Sverige
  • Hovrätten för Övre Norrland
  • Hovrätten över Skåne och Blekinge
  • Högsta domstolen
  • Svea hovrätt