Европейски портал за електронно правосъдие
 

ДържаваШвеция

ИнструментЕвропейска заповед за запор на банкови сметки

Вид компетентностСъдилища, пред които се обжалва отказът за издаване на ЕЗЗБС

Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен инструмент. Вижте списъка:

  • Göta hovrätt
  • Hovrätten för Nedre Norrland
  • Hovrätten för Västra Sverige
  • Hovrätten för Övre Norrland
  • Hovrätten över Skåne och Blekinge
  • Högsta domstolen
  • Svea hovrätt