Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
 

ΧώραΚάτω Χώρες

ΤομέαςΔιεξαγωγή αποδείξεων

Είδος αρμοδιότηταςΔικαστήρια εκτέλεσης

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:

 • Rechtbank Amsterdam
  • Parnassusweg 220
  • Πόλη/Δήμος : Amsterdam
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 1076 AV
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 84500
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Amsterdam
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 1080 BN
  • 088-3617000
  • 088-3610307
 • Rechtbank Den Haag
  • Prins Clauslaan 60
  • Πόλη/Δήμος : 's-Gravenhage
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 2595 AJ
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 20302
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : 's-Gravenhage
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 2500 EH
  • 088-3612012
 • Rechtbank Gelderland
  • Walburgstraat 2-4
  • Πόλη/Δήμος : Arnhem
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 6811 CD
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 9030
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Arnhem
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 6800 EM
  • 088-3612000
 • Rechtbank Limburg
  • Sint Annadal 1
  • Πόλη/Δήμος : Maastricht
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 6214 PA
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 1988
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Maastricht
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 6201 BZ
  • 088-3612222
 • Rechtbank Midden-Nederland
  • Vrouwe Justitiaplein 1
  • Πόλη/Δήμος : Utrecht
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 3511 EX
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 16005
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Utrecht
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 3500 DA
  • 088-3620000
  • 088-3610480
 • Rechtbank Noord-Holland
  • Jansstraat 81
  • Πόλη/Δήμος : Haarlem
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 2011 RW
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 1621
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Haarlem
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 2003 BR
  • 088-3616100
  • 088-3610156
 • Rechtbank Noord-Nederland
  • Guyotplein 1
  • Πόλη/Δήμος : Groningen
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 9712 NX
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 781
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Groningen
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 9700 AT
  • 088-3614444
 • Rechtbank Oost-Brabant
  • Leeghwaterlaan 8
  • Πόλη/Δήμος : 's-Hertogenbosch
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 5223 BA
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 70584
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : 's-Hertogenbosch
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 5201 CZ
  • 088-3621000
 • Rechtbank Overijssel
  • Schuurmanstraat 2
  • Πόλη/Δήμος : Zwolle
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 8011 KP
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 10067
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Zwolle
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 8000 GB
  • 088-3615555
  • 088-3610061
 • Rechtbank Rotterdam
  • Wilhelminaplein 100-125
  • Πόλη/Δήμος : Rotterdam
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 3072 AK
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 50950
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Rotterdam
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 3007 BL
  • 088-3626000
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  • Stationslaan 10
  • Πόλη/Δήμος : Breda
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 4815 GW
  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Postbus 90110
  • Πόλη (ταχυδρομική διεύθυνση) : Breda
  • Ταχυδρομικός κώδικας (ταχυδρομική διεύθυνση) : 4800 RA
  • 088-3616000
  • 088-3610276