Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
 

ΧώραΦινλανδία

ΤομέαςΔιεξαγωγή αποδείξεων

Είδος αρμοδιότηταςΔικαστήρια εκτέλεσης

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:

 • Etelä-Karjalan käräjäoikeus
  • Laserkatu 6
  • Πόλη/Δήμος : Lappeenranta
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 53850
  • (+358 - 29) 56 45900
  • (+358 - 29) 56 45988
 • Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus
  • Keskuskatu 21
  • Πόλη/Δήμος : Seinäjoki
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 60100
  • (+358 - 29) 56 48900
  • (+358 - 29) 56 48911
 • Etelä-Savon käräjäoikeus
  • Raatihuoneenkatu 5
  • Πόλη/Δήμος : Mikkeli
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 50100
  • (+358 - 29) 56 47900
  • (+358 - 29) 56 47911
 • Helsingin käräjäoikeus
  • Porkkalankatu 13
  • Πόλη/Δήμος : Helsinki
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 00180
  • (+358 - 29) 56 44200
  • (+358 - 29) 56 44218
 • Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
  • Teknobulevardi 3-5 E
  • Πόλη/Δήμος : Vantaa
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 01530
  • (+358 - 29) 56 45200
  • (+358 - 29) 5645339
 • Kainuun käräjäoikeus
  • Lönnrotinkatu 2 A, 2.krs
  • Πόλη/Δήμος : Kajaani
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 87100
  • (+358 - 29) 56 49479
  • (+358 - 29) 56 49489
 • Kanta-Hämeen käräjäoikeus
  • Arvi Kariston katu 5
  • Πόλη/Δήμος : Hämeenlinna
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 13100
  • (+358 - 29) 56 47300
  • (+358 - 29) 56 47318
 • Keski-Suomen käräjäoikeus
  • Vapaudenkatu 54
  • Πόλη/Δήμος : Jyväskylä
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 40100
  • (+358 - 29) 56 8100
  • NULL
 • Kymenlaakson käräjäoikeus
  • Kauppalankatu 43 A
  • Πόλη/Δήμος : Kouvola
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 45100
  • (+358 - 29) 56 45800
  • (+358 - 29) 56 45801
 • Lapin käräjäoikeus
  • Valtakatu 17
  • Πόλη/Δήμος : Rovaniemi
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 96200
  • (+358 - 29) 56 50100
  • (+358 - 29) 56 50129
 • Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus
  • Vitikka 1 B
  • Πόλη/Δήμος : Espoo
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 02630
  • (+358 - 29) 56 44000
  • (+358 - 29) 56 45157
 • Oulun käräjäoikeus
  • Rata-aukio 2
  • Πόλη/Δήμος : Oulu
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 90100
  • (+358 - 29) 56 49500
  • (+358 - 29) 56 49615
 • Pirkanmaan käräjäoikeus
  • Kelloportinkatu 5 A
  • Πόλη/Δήμος : Tampere
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 33100
  • (+358 - 29) 56 47400
  • (+358 - 29) 56 47657
 • Pohjanmaan käräjäoikeus
  • Korsholmanpuistikko 43
  • Πόλη/Δήμος : Vaasa
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 65100
  • (+358 - 29) 56 49100
  • (+358 - 29) 56 49101
 • Pohjois-Karjalan käräjäoikeus
  • Pykäläkuja 1
  • Πόλη/Δήμος : Joensuu
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 80100
  • (+358 - 29) 56 48310
  • (+358 - 29) 56 48376
 • Pohjois-Savon käräjäoikeus
  • Suokatu 44 A
  • Πόλη/Δήμος : Kuopio
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 70110
  • (+358 - 29) 56 48500
  • (+358 - 29) 56 48505
 • Päijät-Hämeen käräjäoikeus
  • Askonkatu 9
  • Πόλη/Δήμος : Lahti
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 15100
  • (+358 - 29) 56 47000
  • (+358 - 29) 56 47175
 • Satakunnan käräjäoikeus
  • Tullipuominkatu 5
  • Πόλη/Δήμος : Pori
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 28100
  • (+358 - 29) 56 46711
  • (+358 - 29) 56 46712
 • Varsinais-Suomen käräjäoikeus
  • Sairashuoneenkatu 2-4
  • Πόλη/Δήμος : Turku
  • Ταχυδρομικός κώδικας : 20100
  • (+358 - 29) 56 46200
  • (+358 - 29) 56 46255
 • Ålands tingsrätt