Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
 

ΧώραΒέλγιο

ΤομέαςΔιεξαγωγή αποδείξεων

Είδος αρμοδιότηταςΔικαστήρια εκτέλεσης

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:

 • Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
 • Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Antwerpen
 • Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen
 • Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Turnhout
 • Rechtbank eerste aanleg Leuven
 • Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Hasselt
 • Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren
 • Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde
 • Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Gent
 • Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Oudenaarde
 • Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Brugge
 • Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Ieper
 • Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk
 • Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Veurne
 • Tribunal de première instance Brabant-Wallon
 • Tribunal de première instance du Hainaut - division Charleroi
 • Tribunal de première instance du Hainaut - division Mons
 • Tribunal de première instance du Hainaut - division Tournai
 • Tribunal de première instance Eupen
 • Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
 • Tribunal de première instance Liège - division Huy
 • Tribunal de première instance Liège - division Liège
 • Tribunal de première instance Liège - division Verviers
 • Tribunal de première instance Luxembourg - division Arlon
 • Tribunal de première instance Luxembourg - division Marche-en-Famenne
 • Tribunal de première instance Luxembourg - division Neufchâteau
 • Tribunal de première instance Namur - division Dinant
 • Tribunal de première instance Namur - division Namur