Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
 

ΧώραΣλοβακία

ΤομέαςΕπίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Είδος αρμοδιότηταςΥπηρεσίες διαβίβασης

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:

 • District court Banská Bystrica
 • District court Bardejov
 • District court Bratislava I
 • District court Bratislava II
 • District court Bratislava III
 • District court Bratislava IV
 • District court Bratislava V
 • District court Brezno
 • District court Bánovce nad Bebravou
 • District court Dolný Kubín
 • District court Dunajská Streda
 • District court Galanta
 • District court Humenné
 • District court Kežmarok
 • District court Komárno
 • District court Košice I
 • District court Košice II
 • District court Košice okolie
 • District court Levice
 • District court Liptovský Mikuláš
 • District court Lučenec
 • District court Malacky
 • District court Martin
 • District court Michalovce
 • District court Nitra
 • District court Nové Mesto nad Váhom
 • District court Nové Zámky
 • District court Námestovo
 • District court Partizánske
 • District court Pezinok
 • District court Piešťany
 • District court Poprad
 • District court Považská Bystrica
 • District court Prešov
 • District court Prievidza
 • District court Revúca
 • District court Rimavská Sobota
 • District court Rožňava
 • District court Ružomberok
 • District court Senica
 • District court Skalica
 • District court Spišská Nová Ves
 • District court Stará Ľubovňa
 • District court Svidník
 • District court Topoľčany
 • District court Trebišov
 • District court Trenčín
 • District court Trnava
 • District court Veľký Krtíš
 • District court Vranov nad Topľou
 • District court Zvolen
 • District court Čadca
 • District court Žiar nad Hronom
 • District court Žilina
 • Regional court Banská Bystrica
 • Regional court Bratislava
 • Regional court Košice
 • Regional court Nitra
 • Regional court Prešov
 • Regional court Trenčín
 • Regional court Trnava
 • Regional court Žilina
 • The Specialized Enforcement Court
 • The supreme court of the Slovak republic