Európsky portál elektronickej justície
 

ŠtátChorvátsko

NástrojRodinné právo – vyživovacia povinnosť

Druh kompetencieSúd zodpovedný za preskúmanie

 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
  • Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
  • Mesto/Obec : Zagreb
  • PSČ : 10000
  • +385 1 486 21 54
  • +385 1 481 00 35
  • Poznámky :

   Najvyšší súd Chorvátskej republiky zabezpečuje jednotné uplatňovanie práva a všeobecnú rovnosť pred zákonom, rozhoduje o riadnych prostriedkoch právnej ochrany stanovených osobitnými predpismi, o mimoriadnych prostriedkoch právnej ochrany proti konečným rozhodnutiam chorvátskych súdov, o konfliktoch jurisdikcií podľa osobitného zákona, zaoberá sa otázkami súčasnej judikatúry, skúma potreby odborného vzdelávania sudcov, súdnych radcov a koncipientov a vykonáva iné úlohy podľa zákona.

  • Akceptované jazyky : chorvátčina (hr)