Portál evropské e-Justice
 

ZeměChorvatsko

NástrojRodinné právo – výživné

Druh pravomociSoud pro přezkum

 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
  • Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
  • Město/Obec : Zagreb
  • Poštovní směrovací číslo : 10000
  • +385 1 486 21 54
  • +385 1 481 00 35
  • Poznámky :

   Nejvyšší soud Chorvatské republiky zajišťuje jednotné provádění právních předpisů a všeobecnou rovnost při jejich uplatňování, rozhoduje o obecných právních opravných prostředcích, pokud tak stanoví konkrétní právní předpis, o mimořádných právních opravných prostředcích proti konečným rozsudkům chorvatských soudů, o kompetenčních konfliktech, pokud tak stanoví konkrétní právní předpis, zabývá se aktuálními otázkami souvisejícími s judikaturou, zkoumá potřebu profesního vzdělávání soudců, referendářů a stážistů a provádí další zákonem určené úkony.

  • Akceptované jazyky : chorvatština (hr)