European e-Justice Portal
 

LandTyskland

InstrumentDelgivning av handlingar

Typ av rollCentralt organ

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

 • Baden-Württemberg
  Amtsgericht Freiburg
 • Bayern
  Bayerisches Staatsministerium der Justiz
 • Berlin
  Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung Berlin
 • Brandenburg
  Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg
 • Freie und Hansestadt Bremen
  Landgericht Bremen
 • Freie und Hansestadt Hamburg
  Amtsgericht Hamburg
 • Hessen
  Oberlandesgericht Frankfurt am Main
 • Mecklenburg-Vorpommern
  Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
 • Niedersachsen
  Niedersächsisches Justizministerium
 • Nordrhein-Westfalen
  Oberlandesgericht Düsseldorf
 • Rheinland-Pfalz
  Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz
 • Saarland
  Ministerium der Justiz
 • Sachsen-Anhalt
  Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt
 • Sachsen
  Oberlandesgericht Dresden
 • Schleswig-Holstein
  Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein
 • Thüringen
  Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
 • Thüringen
  Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz