European e-Justice Portal
 

LandEstland

InstrumentErkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen

Typ av rollAppellationsdomstolar

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

  • Riigikohus
  • Tallinna Ringkonnakohus
  • Tartu Ringkonnakohus