European e-Justice Portal
 

PaeseSvezia

StrumentoGratuito patrocinio

Tipo di competenzaAutorità riceventi

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • Città/Comune : Stockholm
  • CAP : S-103 33
  • (46-8) 405 45 00
  • (46-8) 405 46 76

PaeseSvezia

StrumentoGratuito patrocinio

Tipo di competenzaAutorità di trasmissione

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • Città/Comune : Stockholm
  • CAP : S-103 33
  • (46-8) 405 45 00
  • (46-8) 405 46 76