European e-Justice Portal
 

OrszágHorvátország

JogterületCsaládjog – tartási kötelezettségek

Illetékes szerv típusaFelülvizsgálati bíróság

 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
  • Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
  • Helység / Település : Zagreb
  • Irányítószám : 10000
  • +385 1 486 21 54
  • +385 1 481 00 35
  • Megjegyzések :

   A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága garantálja a törvények egységes alkalmazását és a törvény előtti egyenlőséget. A Legfelsőbb Bíróság hoz döntést bizonyos rendes jogorvoslati ügyekben (egyedi jogszabály alapján), illetve kivételes esetben akkor is, amikor más horvát bíróság már jogerős határozatot hozott. A Legfelsőbb Bíróság határoz a hatáskörökkel kapcsolatos konfliktusokról egyedi jogszabály alapján, megvizsgálja az ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos kérdéseket, dönt a bírák, jogi referensek és gyakornokok szakmai továbbképzésének szükségességéről, emellett egyéb, törvényben meghatározott feladatokat lát el.

  • Elfogadott nyelvek : horvát (hr)