European e-Justice Portal
 

RiikEesti

Õiguslik vahendPangakontode Euroopa arestimismäärus

Pädevuse liikArestimismääruse täitmisel pädev asutus