European e-Justice Portal
 

CountrySweden

InstrumentLegal aid

Competence typeReceiving authorities

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • City / Municipality : Stockholm
  • Postal code : S-103 33
  • (46-8) 405 10 00

CountrySweden

InstrumentLegal aid

Competence typeTransmitting authorities

 • Justitiedepartementet
  • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
  • City / Municipality : Stockholm
  • Postal code : S-103 33
  • (46-8) 405 10 00