Καλωσορίσατε στην έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Ελπίζουμε να σας ικανοποιήσει. Διατυπώστε τα σχόλιά σας μέσω του κίτρινου μενού στην αριστερή πλευρά.

Η έκδοση BETA και η τρέχουσα έκδοση της διαδικτυακής πύλης θα λειτουργούν παράλληλα μέχρι τα μέσα του 2018.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο