Beaktande av tidigare fällande domar

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

Central Authority for Criminal Records in Ireland

Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary

Telefon +353 (0)504 27300

Fax +353 (0)504 27373

E-post: criminalrecords@garda.ie

Senaste uppdatering: 25/08/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats