Beaktande av tidigare fällande domar

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces

Adress:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Telefon +33 2 51 89 89 51

Fax +33 2 40 50 52 63

E-post: cjn@justice.gouv.fr

Senaste uppdatering: 13/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats