Beaktande av tidigare fällande domar

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Adress:

Lubja 4
Tallinn 19081

Telefon +372 663 6300
Fax +372 646 0165

E-post: ecris@just.ee
Webbplats: https://www.rik.ee/

Senaste uppdatering: 25/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats