Beaktande av tidigare fällande domar

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Tjeckiens straffregister

Adress:

Soudní 1
CZ-140 66 Prag 4, Tjeckien

Tfn: +420 244 006 111

Fax: +420 244 006 260

e-postadress: rejstrik@rejtr.justice.cz

Internet: http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Justitieministeriet i Tjeckien

Adress:

Vyšehradská 16
CZ-128 10 Prag 2, Tjeckien

Tfn: +420 221 997 111

Fax: +420 224 919 927

e-postadress: posta@msp.justice.cz

Internet: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

Senaste uppdatering: 09/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats