Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Brottsregister

Förenade kungariket

Innehåll inlagt av
Förenade kungariket

UK Central Authority for Exchange of Criminal Records

Adress:

ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS

Telefon +44 (0)1489 569 805

E-post: international.requests@acro.pnn.police.uk

UK Central Authority for Mutual Legal Assistance

http://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/

Senaste uppdatering: 12/07/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats