Kazenske evidence

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

Ministrstvo za pravosodje

Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij

Naslov:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Telefon: + 386 (0)1  369 5342
Telefaks: + 386 (0)1 369 5625

E-naslov: ke.mp@gov.si

Ministrstvo za pravosodje upravlja kazensko evidenco, evidenco pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških in skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu (250.a člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS).

Zadnja posodobitev: 25/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats