Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Brottsregister

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Adress:

Bruņinieku iela 72b

Rīga

LV-1009

Telefon +37167208581, +37167208425

Fax +37167208429

E-post: ssn@ic.iem.gov.lv

Senaste uppdatering: 07/06/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats