Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Brottsregister

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Justitieministeriets självständiga straffregisteravdelning

Adress:

Messogion 96
GR-115 27 Aten, Grekland

Tfn: +30(0)210 7767300 (växel)

Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

e-postadress: ypdipimi@otenet.gr

Tfn: avdelningschef och biträdande avdelningschef: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Tfn: ansvarig tjänsteman för Ecris: +30(0)210 7767045

Senaste uppdatering: 27/04/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.