Brottsregister

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces

Adress:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Telefon +33 2 51 89 89 51

Fax +33 2 40 50 52 63

E-post: cjn@justice.gouv.fr

Senaste uppdatering: 13/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.