Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Brottsregister

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Adress:

19018 Tallinn
Lõkke 4

Telefon +372 663 63 00
Fax +372 646 01 65

E-post: ecris@just.ee
Webbplats: http://www.rik.ee/

Senaste uppdatering: 11/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats