Beaktande av tidigare fällande domar

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Cyperns polismyndighet

Följande polisavdelningar är behöriga att lämna uppgifter på polisledningens vägnar:

1. Straffregistret (Αρχείο Προηγουμένων Ποινικών Καταδικών)

Adress:

Avdelning C (Τμήμα Γ΄)
Cyperns poliscentral (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia, Cypern

Tfn: +357 (22) 808386

Fax: +357 (22) 808653

e-postadress: cro@police.gov.cy, ekoutsofti@police.gov.cy

Avdelningen är behörig att lämna uppgifter i enlighet med artiklarna 4, 6 och 7 i rambeslut 2009/315/RIF.

Informationsutbytet ska avse uppgifter om tidigare domar i brottmål.

2. Trafikförseelseregistret (Αρχείο Προηγουμένων Τροχαίων Καταδικών)

Adress:

Trafikavdelningen (Τμήμα Τροχαίας)
Cyperns poliscentral (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia, Cypern

Tfn: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

Fax: +357 (22) 607596

e-postadress: mefstathiou@police.gov.cy

Avdelningen är behörig att lämna uppgifter i enlighet med artiklarna 4, 6 och 7 i rambeslut 2009/315/RIF.

Informationsutbytet ska avse uppgifter om tidigare domar för trafikförseelser.

3. Direktoratet för Europeiska unionen och internationellt polissamarbete

Adress:

Cyperns poliscentral (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia, Cypern

Tfn: +357 (22) 607841/ 2/ 3

Fax: +357 (22) 607898

e-postadress: euipcd@police.gov.cy

Avdelningen är behörig att lämna uppgifter i enlighet med artikel 7 i rambeslut 2009/315/RIF.

Senaste uppdatering: 23/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats