Upoštevanje prejšnjih obsodb

Ministrstvo za pravosodje

Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij

Naslov:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Telefon: + 386 (0)1  369 5342
Telefaks: + 386 (0)1 369 5625

E-naslov: ke.mp@gov.si

Ministrstvo za pravosodje upravlja kazensko evidenco, evidenco pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških in skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu (250.a člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS).

Zadnja posodobitev: 25/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču