Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Upoštevanje prejšnjih obsodb

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Justitiële Informatiedienst – JustID (Državni urad za kazensko evidenco)

Naslov:

PO Box 337

7600 AH Almelo

Telefon: +31 889989000

Telefaks: +31 546813003

E-naslov: ecris@justid.nl

Zadnja posodobitev: 15/07/2013

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču