Upoštevanje prejšnjih obsodb

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Criminal Record Office (Urad za kazensko evidenco)

Naslov:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Telefon: +356 22942142

Telefaks: +356 22942678

E-naslov: cro.police@gov.mt

Zadnja posodobitev: 15/07/2013

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču