Upoštevanje prejšnjih obsodb

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Informacijski center Ministrstva Republike Latvije za notranje zadeve)

Naslov:

Bruņinieku iela 72b
Rīga
LV-1009

Telefon: +371 67208218, +371 67208216
Centrala: +371 67219111 
Telefaks: +371 67208219

E-naslov: kanceleja@ic.iem.gov.lv

Kako pridobiti izpis iz kazenske evidence

Zadnja posodobitev: 23/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.