Upoštevanje prejšnjih obsodb

Madžarska

Ta oddelek opisuje organ za vodenje kazenske evidence in potrdila iz kazenskih evidenc, ki se v madžarskem jeziku imenujejo erkölcsi bizonyítvány.

Vsebino zagotavlja
Madžarska

KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (organ za vodenje kazenske evidence pri Centralnem uradu za upravne in elektronske javne storitve)

Naslov: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A

Telefon: +36 14552198
Telefaks: +36 14552103

E-naslov: bnyh@kekkh.gov.hu
Spletišče: https://www.nyilvantarto.hu/en/

Okence organa se nahaja v centralnem uradu za dokumente Ministrstva za notranje zadeve (1133 Budimpešta, Visegrádi utca 110.)

Z vidika podatkov, ki se obdelujejo, so kazenske evidence javne uradne evidence, v skladu z zakonom pa jih nadzoruje generalni tožilec. Pri centralnem uradu za dokumente Ministrstva za notranje zadeve lahko zahtevate potrdilo iz vaše lastne kazenske evidence. To lahko storite po pošti, elektronski pošti ali osebno pri okencu. Prva štiri potrdila iz kazenske evidence v letu se izdajo brezplačno.

Več o izpisku iz sodnega registra.

Zadnja posodobitev: 27/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču