Upoštevanje prejšnjih obsodb

Oddelek za kazenske evidence in pomilostitve

Ministrstvo za pravosodje

Naslov:

Μεσογείων 96 (Μessogeion 96)
115 27 Αθήνα (115 27 Atene)

Telefon: +30 (0)2107767300 (centrala)
Telefaks: +30 (0)2107483326, +30 (0)2131307188

E-naslov: ypdipimi@otenet.gr

Telefon – vodja: +30 (0)2131307042

Τelefon – uradna kontaktna oseba za ECRIS: +30 (0)2131307044

Telefon – uradna kontaktna oseba za certifikacijo na portalu: +30 (0)2131307048

Zadnja posodobitev: 31/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču