Upoštevanje prejšnjih obsodb

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Rejstřík trestů České republiky (Urad za kazensko evidenco Češke republike)

Naslov:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Telefon: +420 244006111

Telefaks: +420 244006260

E-naslov: rejstrik@rejtr.justice.cz

Spletišče: http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Ministerstvo spravedlnosti České republiky (Ministrstvo za pravosodje Češke republike)

Naslov:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Telefon: +420 221997111

Telefaks: +420 224919927

E-naslov: posta@msp.justice.cz

Spletišče: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

Zadnja posodobitev: 09/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču