Upoštevanje prejšnjih obsodb

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, Inspectoratul General al Poliției Române (Direktorat za kazenske evidence, statistiko in operativne informacije pri Generalnem inšpektoratu romunske policije)

Naslov:

Şos. Ștefan cel Mare No 13-15
Sector 2 Bucharest
cod poştal 020123

Telefaks: + (4021) 3178790

E-naslov: cazier@politiaromana.ro

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.