Upoštevanje prejšnjih obsodb

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (Ministrstvo za pravosodje – Državni urad za kazensko evidenco)

Naslov:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Telefon: +48 223976200, +48 223976220

Telefaks: +48 223976205

E-naslov: krk@ms.gov.pl

Zadnja posodobitev: 13/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču