Upoštevanje prejšnjih obsodb

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

V pravosodnem dokumentacijskem sistemu (Justitieel Documentatiesysteem – JDS) so registrirani vsa kazniva dejanja in večina prekrškov zoper fizične in pravne osebe, kot je določeno v zakonu o pravosodnih podatkih in kazenski evidenci (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens – Wjsg). Zaradi zaupne narave tovrstnih podatkov je v zakonu o pravosodnih podatkih in kazenski evidenci določen „zaprt“ pristop k registraciji in ­razkrivanju podatkov­. Z drugimi besedami, v zakonu je določeno, kdo ima dostop do katerih informacij in za kateri izrecni namen.

Služba za pravosodne informacije (Justitiële Informatiedienst - JustID)

Kontaktni podatki:

Justitiële Informatiedienst

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

Postbus 337
7600 AH Almelo

Telefon: +31 889989000
Telefaks: +31 546813003

E-naslov: info@justid.nl

Zadnja posodobitev: 25/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču