Kazenske evidence

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

Central Authority for Criminal Records in Ireland (Osrednji organ za kazensko evidenco na Irskem)

Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary

Telefon: +353 (0)50427300

Telefaks: +353 (0)50427373

E-naslov: criminalrecords@garda.ie

Zadnja posodobitev: 25/08/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču