To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Kazenske evidence

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Bundesamt für Justiz (Zvezni urad za pravosodje)

Naslov:

D-53094 Bonn
Adenauerallee 99–103
D-53113 Bonn

Telefon: +49 22899410-5454, +49 22899410-5412

Telefaks: +49 22899410-5603

E-naslov: bzr.international@bfj.bund.de

Zadnja posodobitev: 13/04/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču