Kazenske evidence

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост” (Ministrstvo za pravosodje, Oddelek za kazensko evidenco)

Naslov:

ул. Аксаков №5 (ul. Aksakov 5)
София 1040 (Sofia 1040)

Telefon: +359 29237355

Telefaks: +359 29881142

E-naslov: CBCC@justice.government.bg, bs_cbs@mjeli.government.bg

Zadnja posodobitev: 17/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču