Kazenske evidence

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt (Deželna policijska uprava Dunaj, Urad za kazensko evidenco)

Naslov:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Telefon: +43(0)1 31310 79231

Telefaks: +43 (0)13131079209

E-naslov:lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at

Zadnja posodobitev: 30/05/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču