Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Zohľadnenie predchádzajúcich trestov

Spojené kráľovstvo

Autor obsahu
Spojené kráľovstvo

Ústredný úrad Spojeného kráľovstva pre výmenu informácií z registra trestov (UK Central Authority for Exchange of Criminal Records)

Adresa:

ACRO
PO BOX 481
Fareham
PO14 9FS

Telefón: +44 1489 569 805

E-mail: ukca@acro.pnn.police.uk

Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle ACRO.

Posledná aktualizácia: 28/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom