Luarea în considerare a condamnărilor anterioare

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

Biroul de caziere judiciare, Parchetul General al Republicii Slovacia (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Adresă:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefon: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E-mail: register.trestov@genpro.gov.sk
e-Registratură: https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Site web: http://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Registratură - program de lucru

luni

8.00 - 12.00

13.00 - 17.00

marți

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

miercuri

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

joi

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

vineri

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

Informații privind depunerea unei cereri de eliberare a unui extras din registrul de caziere judiciare sau a unei copii a cazierului judiciar

Începând cu data de 1 noiembrie 2015, cererile de eliberare a unui extras din registrul de caziere judiciare sau a unei copii a cazierului judiciar se puteau depune doar la Biroul de caziere judiciare din cadrul Parchetului General al Republicii Slovacia (Kvetná 13, Bratislava). Cererile sunt soluționate pe loc, fără a fi nevoie de programare.

Începând cu data de 2 iulie 2016, cererile se pot depune la oficiile integrate de furnizare de servicii cetățenilor (CISP) din cadrul poștei slovace. Cererile sunt soluționate pe loc, fără a fi nevoie de programare. Pentru mai multe detalii cu privire la acest serviciu furnizat de CISP, a se vedea: https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste

Extras din registrul de caziere judiciare

În acest document se indică: condamnările pentru care persoana în cauză nu a făcut obiectul unei reabilitări, pronunțate de instanțele din Slovacia sau din state din UE ori din afara UE în cadrul unor hotărâri recunoscute de o instanță din Republica Slovacă; în extras mai figurează informații cu privire la stadiul executării pedepsei, măsurile de protecție și restricțiile și obligațiile impuse, cu condiția ca, în temeiul unei hotărâri judecătorești sau al legii, autorul infracțiunii să nu fie considerat ca și cum nu ar fi fost condamnat.

Copie a cazierului judiciar

În acest document oficial se indică:

  • condamnările definitive, inclusiv condamnările pronunțate de instanțe ale altor state din UE sau din afara UE, în cadrul unor hotărâri recunoscute de o instanță din Slovacia;
  • stadiul executării pedepsei și măsurile de protecție;
  • condamnările, chiar dacă persoana în cauză a fost reabilitată prin intermediul unei hotărâri judecătorești sau prin lege.

În acest document oficial mai figurează și informații privind

  • hotărârile definitive de suspendare condiționată a procedurilor penale, pronunțate de o instanță sau de un procuror;
  • hotărârile definitive de aprobare a concilierii și de suspendare a procedurii penale, pronunțate de o instanță sau de un procuror;
  • condamnările definitive ale cetățenilor slovaci sau ale persoanelor cu reședința permanentă în Slovacia, pronunțate de o instanță dintr-un stat din afara UE și care nu au fost recunoscute de o instanță din Slovacia, cu mențiunea că aceste hotărâri nu produc efecte juridice în Slovacia, fiind incluse doar în scop informativ.

Condamnările pentru care persoana în cauză nu a făcut obiectul unei reabilitări, pronunțate de instanțe de state din UE sau din afara UE în cadrul unor hotărâri nerecunoscute de o instanță din Slovacia vor figura în copiile cazierului judiciar eliberate în temeiul articolului 14 alineatele (2) și (3) din Legea privind cazierele judiciare, dar vor purta o mențiune potrivit căreia aceste hotărâri nu produc efecte juridice în Slovacia, fiind incluse doar cu titlu informativ.

Răspunsuri la cererile de informații formulate de Biroul de caziere judiciare

În cazul în care autoritatea centrală a unui alt stat membru al UE solicită Parchetului General informații din cazierul judiciar referitor la un cetățean slovac, Parchetul General trebuie să îi furnizeze, în termen de zece zile lucrătoare, informații cu privire la:

  • orice hotărâre definitivă de condamnare pronunțată de o instanță din Slovacia înscrisă în cazierul judiciar și în legătură cu care persoana în cauză nu a făcut obiectul unei reabilitări;
  • orice hotărâre definitivă de condamnare pronunțată de o instanță din alt stat membru al UE, actualizată în temeiul articolului 17 alineatul (4) din Legea privind cazierele judiciare și în legătură cu care persoana în cauză nu a făcut obiectul unei reabilitări;
  • orice hotărâre definitivă de condamnare pronunțată de o instanță dintr-un stat din afara UE, de care autoritățile au cunoștință și care este înregistrată în cazierul judiciar și în legătură cu care persoana în cauză nu a făcut obiectul unei reabilitări.
Ultima actualizare: 10/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site