Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Adrese:

Bruņinieku iela 72b
Rīga
LV-1009

Tālruņa numurs: +371 67208218, +371 67208216
Pakalpojumu dienests: +371 67219111 
Fakss: +371 67208219

E-pasts: kanceleja@ic.iem.gov.lv

Informācija, kā saņemt izziņu no Sodu reģistra

Lapa atjaunināta: 25/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site