Luarea în considerare a condamnărilor anterioare

Ministerul Justiției

Departamentul de afaceri juridice

Direcția generală justiție penală

Biroul III – Biroul central de caziere judiciare

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Tel: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Fax: +39 06 6880 7558

E-mail: casellario.centrale@giustizia.it

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.