Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Dyrekcja Generalna ds. Administracji Wymiarem Sprawiedliwości – Dyrekcja Usług Identyfikacji Karnej (Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal)

Adres:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Tel.: +351 217 906 200/1

Faks: +351 211 545 113

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Strona internetowa: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Zgodnie z prawem portugalskim, oprócz organów sądowych i policyjnych, wyciąg z rejestru karnego może uzyskać jedynie osoba zainteresowana lub osoba działająca w jej imieniu lub interesie.

Każdy, kto składa wniosek o wyciąg z rejestru karnego, musi dowieść, że jest osobą zainteresowaną oraz że informacje we wniosku są prawdziwe, w drodze okazania ważnego dokumentu identyfikacyjnego.

Wnioski należy składać osobiście w organach centralnych, kancelariach sądu lub sekretariatach sieci punktów obywatelskich (Lojas do Cidadão), bądź też w biurach usług obywatelskich (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Osoby mające miejsce pobytu poza Portugalią mogą złożyć wniosek zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Administracji Wymiarem Sprawiedliwości lub w placówkach dyplomatycznych bądź konsularnych.

Ostatnia aktualizacja: 18/07/2013

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony