Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących

Litwa

Autor treści:
Litwa

Departament Technologii Informacyjnych i Komunikacji w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

Adres:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Tel.: +370 5 271 71 77

Faks: +370 5 271 89 21

E-mail: ird@vrm.lt

Ostatnia aktualizacja: 18/02/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.