Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących

Niniejsza sekcja dotyczy Urzędu Rejestru Karnego i wyciągów z rejestru karnego (erkölcsi bizonyítvány).

Urząd Rejestru Karnego przy Centralnym Biurze Usług Administracyjnych i Elektronicznych Usług Publicznych (KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság)

Adres: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A

Telefon: +36 1 455 21 98
Faks: +36 1 455 21 03

E-mail: bnyh@kekkh.gov.hu
Strona internetowa: https://www.nyilvantarto.hu/en/

Biuro obsługi mieści się w Centralnym Biurze ds. Dokumentów (Központi Okmányirodai Főosztály) w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (1133 Budapest, Visegrádi utca 110).

W odniesieniu do przetwarzania danych wpisy w rejestrze karnym stanowią oryginalne wpisy urzędowe i podlegają nadzorowi ustawowemu Prokuratora Generalnego. Wniosek o wydanie wyciągu z rejestru karnego we własnej sprawie można złożyć w Centralnym Biurze ds. Dokumentów przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Można to zrobić drogą pocztową, drogą elektroniczną lub osobiście w biurze obsługi. Pierwsze cztery wyciągi z rejestru karnego w roku wydaje się bezpłatnie.

Więcej informacji o wyciągu z rejestru karnego

Ostatnia aktualizacja: 27/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony